Parempaa kasviterveyttä innovatiivisen nanohappiveden avulla

EOD:n nanokuplateknologian avulla kasteluveteen saadaan kasveja vahvistavia ominaisuuksia. Turvallisilla ja ekologisilla sovelluksillamme ylläpidetään kasvien luonnollista hyvinvointia, joka vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta ja siten vesistöjen ja maaperän kemikaalikuormitusta. Samalla kasvien satoisuus paranee merkittävästi.

Kasviterveys

Nanohappivedellä kastellut kasvit kasvattavat vahvemmat juuret, mikä puolestaan parantaa kasvien stressinsietokykyä ja immuniteettia.

Tuottavuus

Nanokuplilla lisätty happi edistää ravinteiden imeytymistä, mikä nopeuttaa kasvien kasvua. Tämä parantaa kasvien satoisuutta samalla kun kasvien parempi terveys pienentää hävikkiä.

Hiilijalanjälki

Nanohappiteknologian avulla tuotantotehokkuus paranee ja energian kulutus laskee. Ratkaisumme lisäävät veden happipitoisuutta energiatehokkaasti.

Ekologisuus

Nanohappikasteluvedellä ylläpidetään kasvien luonnollista hyvinvointia, joka vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta ja siten vesistöjen ja maaperän kemikaalikuormitusta.

Kemikaalittomat EOD-ratkaisut kasvituotantoon ja puhtaanapitoon

EOD on suomalainen yritys, joka kehittää ja valmistaa innovatiivisia nanokuplateknologiaan pohjautuvia sovelluksia sekä maahantuo laitteita kemikaalittomaan mikrobihallintaan ja puhtaanapitoon.

 • Nanokuplateknologialle on ladattu suuria odotuksia maataloudessa

  Maa- ja metsätalouslehti kirjoittaa laajassa artikkelissa kuinka maatalouden alkutuotanto ja yritystoiminta tarvitsee uusia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja kilpailukykynsä turvaamiseen. Nyt käynnissä olevan “Maatalouden alkutuotannon tehostaminen ja turvaaminen uuden nanokuplateknologian avulla” -EIP hankkeen aikana kehitetyn teknologian toimivuutta ja soveltuvuutta on tutkittu käytännössä hankkeessa mukana olevien alkutuotannon yritysten kanssa, joka on osoittanut teknologian tarjoamat hyödyt viljelijöille. Nanokuplateknologialle…

 • Nanoboost®-laite, alan kärkeä teknisessä erinomaisuudessa – tarjoaa räätälöityä ja tarkasti mitoitettua hapensaantia jokaiseen kasvuympäristöön

  Hortidailin artikkeli valottaa Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) NABLE-hankkeen tutkimuksen tuloksia, jotka paljastavat happi-nanokuplaveden potentiaalin kasvihuonetuotannossa. Tutkimushankkeessa korostuu kasteluveden hapen seurannan tärkeys optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Happi-nanokuplavedellä on lukuisia etuja kasvien kasvulle, terveydelle ja tuottavuudelle. Sen avulla voidaan vähentää kemiallisten lannoitteiden ja torjunta-aineiden tarvetta, mikä edistää ympäristöystävällisempää viljelyä. Tutkimus osoitti myös, että nanohappivedellä kastellut kasvit kestävät stressitilanteita paremmin…

 • EOD:n Nanoboost® happi-nanokuplageneraattori Scheteligin edustukseen

  Scheteligin tuote-edustus laajenee Nanoboost® happi-nanokuplageneraattorilla vuoden 2024 alussa. Elintarvikkeiden tuotannon tehokkuuden edistämiseksi tulevaisuudessa tarvitaan uusia kestäviä ratkaisuja. Tämän uuden teknologian ja Nanoboost®-laitteen avulla pystytään vahvistamaan kasvien luonnollisia puolustautumis- ja menestymismekanismeja, siis ennalta ehkäisemään kasvitauteja sekä tarjoamaan viljelijöille ratkaisu tuottavampaan tuotantoon boostaamalla kasvua. Schetelig Oy:llä on vuosikymmenien kokemus viljelytekniikan toimittajana ja tämän pitkän kokemuksen ja laajan…

 • Hapen merkitys juuristolle sekä kasvin kasvulle ja kehitykselle

  Happea tarvitaan monien kasville elintärkeiden fysiologisten prosessien käynnistymisessä, minkä vuoksi juuriston alhaista happipitoisuutta voidaan pitää kasvua rajoittavana tekijänä. Hapen määrä kasvualustassa määrittää sen, mihin suuntaan juuret kasvavat ja miten niiden aineenvaihdunta toimii. Riittämätön happipitoisuus vähentää kasvien veden kulutusta, hidastaa niiden kasvua, heikentää satoisuutta, ja aiheuttaa lakastumista. Myös esimerkiksi ylikastelun aiheuttaman kasvien vioittumisen tai kuoleman on…

 • Kasteluveden happipitoisuus pythiumin ja muiden vesihomeiden torjunnassa

  ”Alhainen happipitoisuus altistaa kasvit maaperävälitteisten taudinaiheuttajien aiheuttamille infektioille. Kasvualustan hapen puutos stressaa kasvia ja altistaa ne esimerkiksi vesihomeiden, kuten Pythiumin ja Phytophthora cinnamomin aiheuttamille infektioille. Hapen puutteesta kärsivistä juurista vuotaa ulos tavallista enemmän liukoisia aineenvaihduntatuotteita ja etanolia, jotka vetävät homeitiöitä puoleensa.” Nitric oxide function during oxygen deprivation in physiological and stress processes, Isabel Manrique-Gil, Inmaculada Sánchez-Vicente, Isabel…