Artikkelit

Hapen merkitys juuristolle sekä kasvin kasvulle ja kehitykselle

Happea tarvitaan monien kasville elintärkeiden fysiologisten prosessien käynnistymisessä, minkä vuoksi juuriston alhaista happipitoisuutta voidaan pitää kasvua rajoittavana tekijänä. Hapen määrä kasvualustassa määrittää sen, mihin suuntaan juuret kasvavat ja miten niiden aineenvaihdunta toimii. Riittämätön happipitoisuus vähentää kasvien veden kulutusta, hidastaa niiden kasvua, heikentää satoisuutta, ja aiheuttaa lakastumista. Myös esimerkiksi ylikastelun aiheuttaman kasvien vioittumisen tai kuoleman on todettu olevan seurausta hapen puutostilasta juuristossa.

Erilaiset metaboliset prosessit, joilla on suora ja välitön vaikutus sekä juurten että versojen ja siten koko kasvin kehitykselle, tarvitsevat happea. Kasvit eivät kuitenkaan ole ainoita, joille riittävä happipitoisuus on terveen kasvun ja kehityksen edellytys. Mikro-organismit kilpailevat kasvien juurten kanssa niitä ympäröivästä hapesta.

Jotta kasvit voivat saavuttaa täyden kasvupotentiaalinsa, täytyy juurivyöhykkeelle varmistaa sekä kasville että juuristomikrobeille riittävä happipitoisuus. Alhainen happipitoisuus suosii haitallisten maavälitteisten mikrobien kasvua ja ohjaa kasvit hyödyntämään anaerobista energia-aineenvaihduntaprosessia, jossa vapautuu etanolia. Etanoli houkuttelee taudinaiheuttajia puoleensa ja se myös altistaa kasvit infektioille.

Teksti on referaatti artikkelista “Oxygen in the root zone and its effect on plants” tekijöiltä Mario de Jesús Moreno Roblero, Joel Pineda Pineda, Ma.Teresa Colinas León, ja Jaime Sahagún Castellanos

Kasteluveden happipitoisuus pythiumin ja muiden vesihomeiden torjunnassa

”Alhainen happipitoisuus altistaa kasvit maaperävälitteisten taudinaiheuttajien aiheuttamille infektioille. Kasvualustan hapen puutos stressaa kasvia ja altistaa ne esimerkiksi vesihomeiden, kuten Pythiumin ja Phytophthora cinnamomin aiheuttamille infektioille. Hapen puutteesta kärsivistä juurista vuotaa ulos tavallista enemmän liukoisia aineenvaihduntatuotteita ja etanolia, jotka vetävät homeitiöitä puoleensa.” Nitric oxide function during oxygen deprivation in physiological and stress processes, Isabel Manrique-Gil, Inmaculada Sánchez-Vicente, Isabel Torres-Quezada, ja Oscar Lorenzo, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7876777/

Olemme EOD:llä auttaneet asiakkaitamme pääsemään eroon pythium ongelmista Nanoboost® laitteemme avulla. Laajalle levittäytynyt pythium vaivasi Österlund & Paavolan kasvihuoneen tomaatteja ja heikensi merkittävästi niiden satoisuutta. Vain viikkojen kuluttua Nanoboost® happinanokuplageneraattorin käyttöönotosta tomaatit näyttivät terveiltä ja pythium näytteenoton tulokset olivat negatiivisia.