Nanokuplateknologialle on ladattu suuria odotuksia maataloudessa

Maa- ja metsätalouslehti kirjoittaa laajassa artikkelissa kuinka maatalouden alkutuotanto ja yritystoiminta tarvitsee uusia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja kilpailukykynsä turvaamiseen. Nyt käynnissä olevan “Maatalouden alkutuotannon tehostaminen ja turvaaminen uuden nanokuplateknologian avulla” -EIP hankkeen aikana kehitetyn teknologian toimivuutta ja soveltuvuutta on tutkittu käytännössä hankkeessa mukana olevien alkutuotannon yritysten kanssa, joka on osoittanut teknologian tarjoamat hyödyt viljelijöille.

Nanokuplateknologialle on ladattu suuria odotuksia maataloudessa | Yritysmaailma (yritma.fi)