EOD Nanoboost – vahvemmat kasvit ilman kemikaaleja

EOD Nanoboost -laite kasvattaa kasteluveden hapen määrää ja tekee kasveista vahvempia. Hapen määrää lisätään vedessä nanokuplien avulla.

Nanoboost happinanokuplageneraattori lisää veteen merkittäviä määriä happea. Osa tuotetusta hapesta liukenee veteen supersaturoiden sen hetkellisesti. Suurin osa hapesta varastoituu
kaasuna nanokupliin, jotka ylläpitävät veden korkeaa happipitoisuutta.

EOD Nanoboost – Happinanokuplageneraattori

  • Lisää sadon kasvunopeutta ja kehitystä
  • Vähemmän sadon hävikkiä ja parempi säilyvyys
  • alhaisempi torjunta-aineiden ja lannoitteiden tarve
EOD Nanoboost -laite

EOD Nanoboost -laitteen kapasiteetti

Laitteet voivat tuottaa hapetettua vettä 50-800 L/min tarpeen mukaan

Suora vaikutus

Parantunut immuunijärjestelmä
Parantunut stressinsietokyky
Enemmän juuria
Parempi ravintoaineiden saanti

Välillinen vaikutus

Parempi kasvunopeus
Vähentää taudinaiheuttajataakkaa
Suurempi sato
Parempi tuotto

Hapen lisääminen veteen nanokuplien avulla edistää juurien kasvua. Juurien kasvu parantaa kasvien stressinsietokykyä ja immuunijärjestelmää, joka vähentää taudinaiheuttajataakkaa. Vahvemmat juuret nopeuttavat myös kasvien ravintoaineiden saantia, mikä johtaa suurempaan kasvunopeuteen ja parempaan satoon.

EOD Nanoboost ja ekologisuus

Kemikaalittomilla vaihtoehdoilla vähennetään vesistöjen ja maaperän kemikaalikuormitusta.

Kuljetuksen ja pakkausmateriaalien tarve poistuu hyödynnettäessä paikan päällä valmistettavia kemikaalittomia teknogioita.

Turvallisuus

Altistuminen haitallisille kasvinsuojeluaineille poistuu kun vaihdetaan haitalliset kasvinsuojeluaineet kemikaalittomiin ratkaisuihin.

Tehokkuus

Sadonkorjuun varoajat voi poistaa kun siirryttään käyttämään kemikaalittomia vaihtoehtoja, koska ei ole enää vaaraa altistua haitallisille kasvinsuojeluaineille.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kerromme mahdollisuuksista.