Teknologiat

Ratkaisujemme avulla tuetaan puhtaampaa tulevaisuutta.  Kemikaalittomilla vaihtoehdoilla vähennetään vesistöjen ja maaperän kemikaalikuormitusta. Kuljetuksen ja pakkausmateriaalien tarve poistuu hyödynnettäessä puhtausteknologioita.

EORG™

EORG (Electronic Oxygen Radical Generation) teknologia on EOD Europen oma teknologinen ratkaisu veden otsonointiin. EORG laitteet valmistavat otsonia suoraan veteen sähkökemiallisen reaktion, elektrolyysin, avulla. Vedestä elektrolyysillä tuotettu otsoni liukenee veteen ja säilyy reaktiivisena vedessä kymmeniä minuutteja.
Veteen liuennut otsoni toimii puhdistavana tehoaineena perinteisten siivouskemikaalien sijasta. Se pilkkoo ja irrottaa likaa, sekä eliminoi mikrobeja ja biofilmejä.

Otsonivesi soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa ympäristöissä, joissa mikrobiologinen puhtaus on tärkeää. Otsonivettä voidaan käyttää puhtauden ylläpitoon, parantamaan kasviterveyttä  ja tuottavuutta, sekä pidentämään elintarvikkeiden säilyvyyttä.

Koska tehoaineena toimiva otsoni hajoaa vedessä hapeksi, ei pestylle pinnalle jää puhdistusainejäämiä, eikä otsonivedestä haihdu otsonikaasua huoneilmaan. 

Kohteeseen sopiva otsonivesilaite on hyvä valita aina käyttöympäristön ja tarpeiden mukaan. EORG teknologisia ratkaisuja löytyy pienestä muutamia litroja otsonivettä valmistavasta ratkaisusta (EOD MINI) sata litraa vettä otsonoivaan malliin (EOD MAXI).

NAO

Sanzonaten™ NAO-teknologialla tuotetussa otsonivedessä huoneilman hapesta valmistettu otsoni pakataan nanokuplina veteen. Tällöin puhutaan nano-otsonivedestä. Nano-otsonivesi on otsonivettä, jossa otsonin lisäksi tehoaineena toimivat myös miljoonat mikroskooppisen pienet nanokuplat, joiden poikkeukselliset ominaisuudet tehostavat lian ja biofilmien irtoamista.

Negatiivisesti varautuneet nanokuplat hakeutuvat likapartikkeleita kohti ja pääsevät käsiksi myös tasopintojen pieniin rakoihin ja huokosiin. Kuplat toimivat eräänlaisina kuorintarakeina, jotka irrottavat lian työntyen sen alle, eikä pelkästään kuorien sitä kerros kerrokselta. Lisäksi nanokupliin varastoituna otsoni säilyy vedessä huomattavasti liuennutta otsonia pidempään, vähintään koko työpäivän ajan.

Sanzonate Aquaflow (10 l/min) ja Aquaflow Midi (3 l/min) -laitteiden tuottama nano-otsonivesi on varma valinta kiinteistöjen puhtaanapitoon, kun puhdistusaine täytetään aamulla säiliöihin ja pulloihin koko työpäivän tai siivouskierroksen tarpeiksi. Se toimii myös keittiöissä tehokkaana ja elintarviketurvallisena puhdistusaineena.