Vahvemmat kasvit nanoboostatun veden avulla

Innovatiiviseen nanoteknologiaan pohjautuvan nanoboostatun kasteluveden avulla saadaan kasveista terveempiä, vahvempia ja satoisampia – luontoa säästäen.

Nanoboostatussa vedessä hapen määrää on kasvatettu nanokuplien avulla, jonka avulla edistetään juurien kasvua. Juurien kasvu parantaa kasvien stressinsietokykyä sekä immuunijärjestelmää ja siten vähentää taudinaiheuttajataakkaa.

Näillä ratkaisuilla kasvien sumutuksessa reaktiiviset happiyhdisteet vähentävät kasvin mikrobikuormaa eliminoimalla taudinaiheuttajia kasvin pinnalta.

  • Kasvunopeus ja sadon kehitys kasvaa
  • Torjunta-aineiden ja lannoitteiden tarve laskee
  • Vähentää sadon menetystä ja pidentää säilyvyyttä
Vertikaaliviljelmä.

Nanoboostattu kasteluvesi auttaa kasvia koko sen elinkaaren ajan

Kasvu

Kun happipitoisella vedellä kastellaan kasveja ne kasvattavat enemmän juuria, jolloin ravinteiden saanti paranee ja kasvi kasvaa nopeammin. Kun kasvien hapen saanti on turvattu ne sietävät stressiä paremmin ja näin ollen ne pystyvät suojautumaan taudinaiheuttajilta paremmin. Tämä kaikki johtaa sadon ja samalla tuoton suurenemiseen.

Mansikoita tunnelissa.

Ekologinen, turvallinen ja tehokas kasvatustapa

Ekologisuus

Kemikaalittomilla vaihtoehdoilla vähennetään vesistöjen ja maaperän kemikaalikuormitusta. Kuljetuksen ja pakkausmateriaalien tarve poistuu hyödynnettäessä paikan päällä valmistettavia kemikaalittomia teknologioita.

Turvallisuus

Altistuminen haitallisille kasvinsuojeluaineille poistuu kun vaihdetaan haitalliset kasvinsuojeluaineet kemikaalittomiin ratkaisuihin.

Tehokkuus

Sadonkorjuun varoajat voi poistaa kun siirryttään käyttämään kemikaalittomia vaihtoehtoja, koska ei ole enää vaaraa altistua haitallisille kasvinsuojeluaineille.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kerromme mahdollisuuksista.

EOD Nanoboost-laite kasvihuoneessa.

EOD Nanoboost

EOD Nanoboost kasvattaa kasteluveden hapen määrää ja tekee kasveista vahvempia. Hapen määrää lisätään vedessä nanokuplien avulla.