Vahvemmat kasvit ilman kemikaaleja optimoidun veden avulla

Innovatiiviseen nanoteknologiaan pohjautuvan optimoidun kasteluveden avulla saadaan kasveista terveempiä, vahvempia ja satoisampia – luontoa säästäen.

Optimoidussa vedessä hapen määrää on kasvatettu nanokuplien avulla, jonka avulla edistetään juurien kasvua. Juurien kasvu parantaa kasvien stressinsietokykyä sekä immuunijärjestelmää ja siten vähentää taudinaiheuttajataakkaa.

Näillä ratkaisuilla kasvien sumutuksessa reaktiiviset happiyhdisteet vähentävät kasvin mikrobikuormaa eliminoimalla taudinaiheuttajia kasvin pinnalta

  • Kasvunopeus ja sadon kehitys kasvaa
  • Torjunta-aineiden ja lannoitteiden tarve laskee
  • Vähentää sadon menetystä ja pidentää säilyvyyttä

Monipuolinen apu kasvatuksen alkuvaiheista aina tuotteen loppukäsittelyyn asti

Kasvu

Optimoidulla vedellä kastelulla ja sumuttamisella saadaan vähennettyä kasveja rasittavien ”minor patogeenien” määrää kasvin pinnalla. Kasveille jää enemmän resursseja kasvuun, ja niiden yleisterveys ja satoisuus paranee. Myös infektoituneen kasvin ilmentämiä oireita voidaan hoitaa. Esimerkiksi mansikan satohävikkiä aiheuttavat harmaahome ja härmä saadaan pidettyä kurissa.

Sato

Korjatun sadon huuhtelu tai sumuttaminen optimoidulla vedellä vähentää pilaajamikrobien määrää tuotteiden pinnalla, mikä pidentää säilyvyyttä ja parantaa tuoteturvallisuutta.

Pesut

Optimoidulla vedellä voidaan suorittaa antimikrobiset yleispesut ja/tai loppuhuuhtelut kasvihuoneympäristössä. Sillä voidaan pestä ja huuhdella kasvatusastioita ja -pöytiä, sekä muita kasvinkäsittelypintoja ja -kuljettimia.

Varmistaminen

Optimoidulla vedellä voidaan käsitellä siemeniä, taimia, työkaluja ja jalkineita. Ehkäisemällä kasvipatogeenien siirtymistä paikasta toiseen, tai esimerkiksi tuontitaimesta maaperään, vähennetään satomenetyksiä.

Optimoitu vesi sopii myös kastelujärjestelmiin ja vesiputkistoihin kertyneiden biofilmien poistamiseen eliminoiden kasteluveden mukana tulevia taudinaiheuttajia ja muita mikrobeja.

”Optimoitu vesi toimii viljelyn tukena täydellisesti. Tunnelimansikan satohävikki on painunut 30 %:sta jopa alle 3 %:iin nyt kahtena kesänä peräkkäin. Jos olemme jättäneet sumutuksen tekemättä, on härmä ryöminyt takaisin muutamassa päivässä. Optimoidun veden teho on kiistatonta ja olemme erittäin tyytyväisiä.”

MIKKOLAN MARJATILA, SAUVO

Luonto mukaan ruokaketjuun

Ekologisuus

Kemikaalittomilla vaihtoehdoilla vähennetään vesistöjen ja maaperän kemikaalikuormitusta. Kuljetuksen ja pakkausmateriaalien tarve poistuu hyödynnettäessä uusimpia kemikaalittomia nanoteknologioita.

Terveysturvallisuus

Optimoidulla vedellä saavutettava alhaisempi mikrobiologinen riskitaso edistää kasvien ja elintarvikkeiden tuoteturvallisuutta ja -säilyvyyttä.

Tehokkuus

Autamme niin kasvihuone-, kasvutunneli- kuin vertikaalikasvatuksen tuottavuuden tehostamisessa, hygienian ja säilyvyyden sekä kasviterveyden parantamisessa.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kerromme mahdollisuuksista.

EOD Nanoboost

EOD Nanoboost kasvattaa kasteluveden hapen määrää ja tekee kasveista vahvempia. Hapen määrää lisätään vedessä nanokuplien avulla.