EIP-hanke Maatalouden alkutuotannon tehostamiseen ja turvaamiseen

EIP Maatalouden alkutuotannon tehostaminen ja turvaaminen nanokokoluokan kaasukuplien tuottamiseen perustuvan teknologian avulla

Hankeaika: 1.1.2022 – 31.12.2024

EOD Europe on mukana SAMKin Vesi-Instituutti WANDERin johtamassa EIP-hankkeessa Maatalouden alkutuotannon tehostaminen ja turvaaminen nanokokoluokan kaasukuplien tuottamiseen perustuvan teknologian avulla”. Hankkeessa kehitettävä ja testattava teknologia tähtää kaupallisen kasvihuonekasvatuksen tuottavuuden tehostamiseen, kemikaalien käytön vähentämiseen ja kasviterveyden parantamiseen. Tavoitteena on tukea elintarviketuotannon toimijoita vihreässä siirtymässä pellolta pöytään ja kemikaalikuorman pienentäminen sekä hiilijalanjäljen minimoiminen kemikaalittomalla teknologialla.

Hankkeen muina toteuttajina ovat alkutuottajat Agrifutura Tomaatit Oy, Nonre Oy ja Robbes Lilla Trädgård Ab. Hanke kuuluu Manner-Suomen maaseudun kehittämistä ja uudistamista painottavaan maatalouden kehittämisohjelmaan. Maatalouden alkutuotanto on olennaisin osa maaseudun elinkeinoelämää ja sekä tuotannon ja toimintaedellytysten kehittäminen ja monipuolistaminen ovat avainasemassa.

Veteen muodostuneita kuplia.