EOD.fi

Tuottavuutta vihreässä siirtymässä

Tavoitteenamme on tukea elintarviketuotannon toimijoita vihreässä siirtymässä pellolta pöytään  ja kemikaalikuorman pienentäminen sekä hiilijalanjäljen minimoiminen kemikaalittomalla teknologialla. EU:n vihreän siirtymän aikana kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä tullaan vähentämään 50 % vuoteen 2030 mennessä. 

Teknologiamme tähtää kaupallisen kasvihuonekasvatuksen tuottavuuden tehostamiseen, hygienian ja säilyvyyden sekä kasviterveyden parantamiseen.

Otsonivesi vähentää mikrobien kasvua erilaisilla pinnoilla jättämättä jälkeensä kemikaalijäämiä, sillä otsoni hajoaa vedessä puhtaaksi hapeksi. Otsoniveden hetkellinen, mutta tehokas kyky eliminoida kasvitaudinaiheuttajia ja pilkkoa likaa avaa erilaisia mahdollisuuksia paitsi kasvatusympäristön puhtaanapitoon, myös kasviterveyden ja tuotesäilyvyyden parantamiseen. Jäämättömyytensä vuoksi se soveltuu suoraan kasvikontaktiin ja kerätyn sadon huuhteluun myös luomutuotannossa. 

MIKKOLAN MARJATILA, SAUVO

”Otsonivesi toimii viljelyn tukena täydellisesti. Tunnelimansikan satohävikki on painunut 30 %:sta jopa alle 3 %:iin nyt kahtena kesänä peräkkäin. Jos olemme jättäneet sumutuksen tekemättä, on härmä ryöminyt takaisin muutamassa päivässä. Otsoniveden teho on kiistatonta ja olemme erittäin tyytyväisiä.”

Otsonivesi on monipuolinen apu kasvatuksen alkuvaiheista aina tuotteen loppukäsittelyyn asti:

Kasvu – Otsonivesikastelulla ja -sumuttamisella saadaan vähennettyä kasveja rasittavien ”minor patogeenien” määrää kasvin pinnalla. Kasveille jää enemmän resursseja kasvuun, ja niiden yleisterveys ja satoisuus paranee. Myös infektoituneen kasvin ilmentämiä oireita voidaan hoitaa. Esimerkiksi mansikan satohävikkiä aiheuttavat harmaahome ja härmä saadaan pidettyä kurissa. Otsonin hajotessa vesi rikastuu hapella, mikä myös parantaa kasvien hyvinvointia.

Sato – Korjatun sadon huuhtelu tai sumuttaminen otsonivedellä vähentää pilaajamikrobien määrää tuotteiden pinnalla, mikä pidentää säilyvyyttä ja parantaa tuoteturvallisuutta.

Pesut – Otsonoidulla vedellä voidaan suorittaa antimikrobiset yleispesut ja/tai loppuhuuhtelut kasvihuoneympäristössä. Sillä voidaan pestä ja huuhdella kasvatusastioita ja -pöytiä, sekä muita kasvinkäsittelypintoja ja -kuljettimia.

Varmistaminen – otsonoidulla vedellä voidaan käsitellä siemeniä, taimia, työkaluja ja jalkineita. Ehkäisemällä kasvipatogeenien siirtymistä paikasta toiseen, tai esimerkiksi tuontitaimesta maaperään, vähennetään satomenetyksiä. Otsonivesikäsittely sopii myös kastelujärjestelmiin ja vesiputkistoihin kertyneiden biofilmien poistamiseen eliminoiden kasteluveden mukana tulevia taudinaiheuttajia ja muita mikrobeja. 

EORG-teknologiaan perustuvat EOD MAXI ja MINI soveltuvat integroitaviksi kasvihuoneiden olemassa oleviin pesu- ja kastelujärjestelmiin. 

fiFinnish