Hortidailyn artikkeli Nanoboostin tuottaman kasteluveden vaikutuksesta kasviterveyteen

Hortidailyn kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan EOD:n Nanoboost laitteesta seuraavaa ”Erilaisten ympäristöolosuhteiden vuoksi kasteluveden happipitoisuus voi pudota kriittisen alhaiselle tasolle, mikä on haaste kasvien terveelle kasvulle. EOD:n Nanoboost™ happi-nanokuplageneraattori lisää ja stabiloi happea kasteluveteen.” Hortidaily.com on kansainvälisen puutarhateollisuuden kohtaamispaikka verkossa, joka tarjoaa mielenkiintoisia uutisia ympäri maailmaa. Lue artikkeli kokonaisuudessa englanniksi täältä Hortidailyn sivulta: Increasing the oxygen levels in irrigation water for a healthier growth (hortidaily.com)

Hortidailyn logo.