EOD.fi

Mikrobiologista varmuutta tuotantoon

Otsonivedellä saavutettava alhaisempi mikrobiologinen riskitaso edistää tuoteturvallisuutta ja -säilyvyyttä sekä tehostaa tuotannon puhtaanapitoprosesseja.

Otsonivesi soveltuu pesuihin ja se eliminoi pinnoilta mikrobikasvustoja, sekä niiden biofilmejä ja toksiineja. Otsoniveden likaa pilkkovat ja desinfioivat ominaisuudet soveltuvat materiaalista riippumatta kaikille pinnoille. Jäämätön ja elintarviketurvallinen otsonivesi sopii elintarvikkeiden kontaktipintojen puhdistamiseen.

Otsonivettä voidaan käyttää:

• Hygieniatiloissa
• Vaunujen ja välineiden pesussa
• Prosessivetenä
• Laatikoiden ja hygienialavojen pesussa
• Käsittelypöytien ja kuljettimien pesussa
• Prosessilaitteiden- ja linjastojen pesussa
• Pesukoneissa ja säiliöiden CIP pesuissa
• Lattioiden pesussa
• Putkistojen ja viemäreiden puhtaanapidossa
• Jätteenkäsittelytilojen puhtaanapidossa

Jäämätöntä puhtautta

Veteen liuennut otsoni palautuu vedessä hapeksi, joten puhdistusaineen poishuuhteluvaihetta ei tarvita, eikä puhdistusainejäämistä tai -roiskeista synny riskiä. Otsonivesi tuo huolettomuutta kemikaalien käytön vähetessä ja vähentää hallinnoitavien kemikaalien määrää. Kemikaalittomuus tehostaa tuotantokapasiteettia, lyhentää pesuaikaa, mahdollistaa linjojen ja pintojen nopeat välipesut, tuo varmuutta elintarviketurvallisuuteen, vähentää hävikkiä ja antaa joustavuutta toimitusketjuun.

Jäämättömyytensä vuoksi otsonivesi soveltuu myös suoraan elintarvikekontaktiin.  Esimerkiksi hedelmiä, vihanneksia ja mereneläviä voi huuhdella otsonoidulla vedellä, jolloin pilaajamikrobien määrä tuotteen pinnalla saadaan alhaisemmaksi, ja tuotteen säilyvyys paranee.

LUKSIA KOULUTUSRAVINTOLA

”Käytämme otsonivettä kaikkien pöytä- ja pystypintojen puhtaanapitoon niin keittiössä kuin ruokasalissa. Pintojen puhtaustulokset ovat parantuneet otsoniveden käyttöönoton jälkeen ja ihoärsytykset ovat vähentyneet. Kemikaalittomuus tuo huolettomuutta oppimisympäristöön.”

Ravintolat ja suurkeittiöt

Otsonivettä voidaan käyttää:

• Keittiön tasopintojen ja elintarvikekontaktipintojen desinfioivassa pesussa 
• Ruoanvalmistusvälineiden puhdistamisessa
• Rosteripintojen kiillotuksessa
• Kylmäsäilytystilojen puhdistamisessa
• Pöytien, tiskien, vitriinien ja kosketuspintojen pyyhinnässä
• Muissa yleispuhtauden tehtävissä 

Otsoniveden käyttö on ekologista

• Vähentää puhdistuskemikaalien päätymistä vedenpuhdistuslaitoksille ja ympäristöön
• Vähentää pesuainepakkausten valmistuksesta, kuljettamisesta ja hävittämisestä aiheutuvia päästöjä
• Vähentää veden kulutusta ja sen lämmittämiseen kuluvaa energiaa  

EU:n päästödirektiivissä elintarviketeollisuudelle (BAT, 2019) suositellaan turvallisempien puhdistusaineiden, kuten otsonin, käyttöä ja kehotetaan vähentämään haitallisten puhdistuskemikaalien kulutusta. Euroopan yksi ympäristötavoitteista on vähentää haitallisten kemikaalien käyttöä 50 %:lla vuoteen 2030 mennessä.

fiFinnish